tips & tricks

terug REACH - Europese wetgeving chemische stoffen

REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren. Ook bevordert deze verordening alternatieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen om het aantal dierproeven te verminderen.

Zo krijgt de industrie verplichtingen opgelegd om chemische stoffen te registreren en het veilige gebruik ervan te beoordelen. In sommige gevallen worden vergunningen gegeven alsook beperkingen in gebruik opgelegd. 

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen).

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.