Hoe werkt Close The Loop?

Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen, worden bedrijven en andere actoren aangemoedigd om verschillende strategieën te adopteren en acties te ondernemen. Als modeondernemer heb je de kans om een verandering te bewerkstelligen en invloed uit te oefenen op de levenscyclus van een kledingstuk. Deze levenscyclus wordt onderverdeeld in volgende fases:

  • Grondstoffen
  • Ontwerp
  • Productie
  • Verkoop
  • Gebruik
  • Einde leven

Per fase biedt Close The Loop 5 strategieën aan die je kan implementeren om mee te werken aan een circulaire mode-industrie. Vanuit de redenering dat het onmogelijk is om alle strategieën op alle schakels in de keten toe te passen, wil deze gids motiveren om een aantal haalbare strategieën uit te kiezen. De haalbaarheid van een strategie is namelijk afhankelijk van verschillende factoren (zoals bijvoorbeeld de grootte, de producten en de locatie van de onderneming).

De tool bevat ook een heleboel concrete tips en tricks gelinkt aan bestaande platformen, reeds uitgevoerd onderzoek en organisaties die belangrijk werk verrichten binnen de circulaire economie.

In de cases databank worden gaandeweg steeds meer voorbeelden opgenomen die inspirerend zijn voor ondernemers en consumenten. Momenteel bevat de database meer dan 350 cases.

close the loop plannerWie rondsnuistert op deze website, merkt meteen dat er een enorme hoeveelheid aan informatie beschikbaar is. Om deze ‘mini-Wikipedia’ rond duurzame mode toch behapbaar te maken, lanceerde Flanders DC in 2018 de Close The Loop Planner. Aan de hand van een eenvoudige vragenlijst loodsen we je door alle schakels. Zo dagen we je uit om alle aspecten van duurzaamheid in je onderneming onder de loep te nemen. Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, krijg je jouw actiepunten op korte en lange termijn samengevat, en kan je meteen aan de slag.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.